Ce este iubirea?

Gabriel G asked 6 ani ago

O intrebare scurtă și aparent simplă ce știu că poartă pe umerii săi greutatea adevărului ce susține totul. Multumesc.

1 Answers
Best Answer
Melania Adony Echipa answered 6 ani ago

Atât de multe răspunsuri și-au dat oamenii de-a lungul existenței la această întrebare, în funcție de scopul urmărit la nivel individual sau colectiv. Tot atât de multe răspunsuri ca și nuanțe ale gândului făurit de om prin excelența intelectului îndreptat spre trup și materie.
Adevărul acestei emoții primordiale poate fi cuprins doar prin detașarea de simțurile trupești, curățind astfel intelectul de orice scop creat doar din dorințe și ego.
Iubirea este energie primordială, întocmai totalitatea manifestărilor din jurul omului, atât văzute cât mai ales cele nevăzute. Căci totul se înfăptuiește la nivel de existență subtilă, starea nealterată a conștiinței superioare ce formează și susține lumea fizică a omului și vieții în toate aspectele și formele ei.

Iubirea este traiectoria pe care spiritele sunt așezate spre a urma spirala continuă a creației, în armonia desăvârșită a lipsei dualității în care omul s-a pierdut de divin.

O traiectorie predeterminată și preexistentă oricărei manifestări fizice ale Creației. Astfel devine iubirea forța colosală ce susține Creația, fiind ea acea rază a gândului primordial manifestat prin acea primă rază de Lumină divină. Acel strop de apă ce structurează viața, acea primă moleculă de aer, această Unică Sursă de Vibrație și Energie Primordială ce stăruie în acest prim momentuum al Creației. Iubirea este începutul fără de început și fără de sfârșit. Iubirea este Alfa și Omega. Iubirea este 0 și 1.
În sfera omului dăruit simțurilor trupești, Iubirea se manifestă în mii nuanțe, pierzându-și din imensitatea feerică ce în dăruire de sine poate fi cuprinsă în mijlocul palmelor, acolo unde pulsul vieții creează portative nesfârșite. Forma de aliniere a omului la structura și intenția Iubirii este pășirea în punctul de Lumină adăpostit în centrul inimii, acolo unde scânteia divină există nealterată, acolo unde sufletul simte și creează lumea omului.

Doar de am asculta această voce suavă ce cuprinde tot Adevărul, am păși pământul precum regi și regine ce nu și-au părăsit palatele din Cerurile Superioare…

Cu toată Iubirea, mulțumesc pentru această întrebare.

Your Answer

13 + 4 =