Sinele prin sine divin

Într-un strop de vie apă stăruie minunăția întregii creații. Cea a omului și cea a însuși cosmosului prin care toate forțele își compun propriile ode, valsuri, imnuri, partituri. Unica lacrimă de esență a existenței se expande în conștiința lumilor formate spre a se experimenta pe sine prin încapsularea propriei structuri în centrul fiecărei noi forme de interacțiune a energiilor ce sunt proiectate din cosmos. Și astfel, prin mări de emoții, prin valuri de lumină, prin ceruri ce devin lentile de proiecție al unicului gând creator, totul se manifesta pe sine prin sinele suprem.
O lacrimă de vie apă îți este toata structura existenței tale. O formă ce în perena mișcare se lasă purtată de spirala continuă a creației și astfel picură neîncetat în chiar centrul spiritului lumii, in chiar centrul inimii ce susține forma aleasă spre a manifesta stropul unic de creație. Când lacrima atinge marea existenței, creată din straturi de conștiința, cercuri concentrice sunt formate, structurând lumi într-un unic scenariu.

Aceeași unică lentilă a percepției divinității ce observă materia în propria-i creație, în armonia unui dans ce aduce imnuri atomului suprem.

Păstrează această imagine în centrul  minții tale, respiră prin centrul inimii și simte. Simte cum viața se desfășoară prin tot ceea ce nu ai timp să observi. Simte, cum aerul ce îți susține trupul este mai aproape de adevărata ta natură. Simte cum eternitatea se descrie prin fiecare nouă experiența acumulată. Simte cum ceva în tine observă nestingherit, indiferent de cum scenariul se alterează, nepăsător la nuanțele materiei vremelnice. Simte cum tu te observi pe tine interaționând cu fenomenele vieții alese spre a experimenta același unic Creator.

Ai devenit un martor la propria minunație a simțirii capabile a fi absorbite de trup, în același timp devenind fiecare fărâmă de creație încapsulată la nivel atomic în tot ceea ce ești. Iar observând lacrima ce picură centrul inimii, te vezi pe tine în insăși structura lacrimii divine, căci știi a fi una cu tot ceea ce susține creația ta în toate manifestările energiilor ce îți formează însăși lacrima creației pure ce ești.
În pacea conștiinței ce se experimentează pe sine, simte-ți făptura inundată în lumina caldă și albă a iubirii ce cuprinde toată lumea perceptibilă ce a structurat unica lacrimă de energie primordială.
Pășind în pacea conștiinței, devii conștient a fi parte din tot.

Și astfel, observi cum esti doar iubire.

Un strop de lumină ce experimentează viața omului. Un trup susținut de Dumnezeul ce ești și ce se plimbă prin camerele palatului ce îi este lumea.
Căci lumea toată este casa ta. Acum și întotdeauna.

Lasă un răspuns