Invitație la meditație – Reconectarea cu Sursa Creatoare – Fii Extraordinar!

Făptura divină din noi se trezește. Acesta este adevărul momentul actual. Partea spirituală din om, această energie în jurul căreia și pe baza căreia existăm ca oameni, se vede răscolită și astfel trezită de forțe mult superioare puterii de discernământ dăruită omului.
Totul este energie, iar exprimarea în materie a acesteia îi este ultima cale înainte de a se reîntoarce în circuitul nesfârșit al existenței
Sensul dansului mai departe de dans nu există. Însă există opinii privind dansul. Întocmai există opinii privind sensul lui.
Sensul muzicii este inexistent de asemenea. Opiniile și însușirile minții omului evocă sensul muzicii.
Sensul meditației este definit prin utilitatea care o dă fiecare dintre noi. Prin forța propriei sale existențe, meditație, sau arta meditației este un instrument care ajută omul să își eleveze percepția deasupra realității.
Însă cum se definește realitatea. Și ce determină ca un lucru să fie real sau nu. Din nou, propriile opinii definesc realitatea. Fiecare dintre noi avem o idee, formulată pe baza unor condiționării ale minții, asupra a ceea ce este real și ceea ce nu este real. În general, definim realitatea ca fiind forma materială a vieții. Dar totuși, există și alte aspecte, lipsite de o formă concretă a materiei, ce definesc și pe care le-am acceptat ca fiind parte din realitate. De exemplu stările emoționale. Sunt toate lipsite de formă materială, și totuși, atunci când suntem triști, realitatea noastră este tristă. Când suntem fericiți, realitatea noastră este fericită. Când suferim, totul pare a suferi în jurul nostru, și dacă nu o face, atunci ne ocupăm noi de acest aspect, astfel încât, curând, toată realitatea noastră este suferința. Deci, realitatea este propria noastră opinie asupra a ceea ce este real. În paralel, la fel definim și oamenii din jurul nostru. Pe baza propriilor opinii suntem ceea ce cred ceilalți că suntem. Suntem percepția percepției unei realități percepute.
Meditație oferă modalități multiple de observare a acestui proces social conștient. Oferă minții posibilitatea de a i se îndeplini dorința. Aceea de a fi văzută. Căci tot zgomotul format din gânduri și cât mai multe gânduri are un singur scop. Acela de a se lăsa văzută. Prin meditație urci treptele construite de însăși a ta minte, spre a o observa în toată splendoare creației ei. Iar atunci când mintea sesizează observarea, aceasta tace. Căci scopul ei a fost îndeplinit. Căci a fost văzută și astfel cunoscută.
Mintea, contrar multor opinii filozofice și spirituale, nu ne este dușman. Ci ne este sprijin. La fel cum fiecare obstacol pe care îl creăm noi înșine, nu ne este pedeapsă sau piedică, ci modalitatea noastră de a ne așeza pe linia propriei călătorii. Așa cum prezența undelor marine determină cursul unei corăbii, tot astfel și acest flux al vieții, manifestat prin evenimente, fie ele pozitive sau negative, mereu va îngriji ca al tău curs al vieții să urmeze tiparul și scopul ales de tine. Știm că totul se face la nivel de conștiință.

Reconectarea la Mintea lui Dzeu, sau reconectarea cu Sursa Creatorului înseamnă atingerea celui mai înalt nivel de conștiință umană.
A reconecta cu Sursa creației tale înseamnă străbaterea a patru trepte de conștiință, prin observarea activă a proceselor care au loc în interiorul tău, la nivel mental, intelectual și fizic, precum și observarea mediului extern care se transformă în funcție de propriile tale transformări interne. Oglindirea Microcosmosului în Macrocosm este tocmai această observare activă.

Prin abordarea metodei IRMA, vei descoperi cum cele 4 nivele ale sale au drept scop tocmai această șlefuire a nivelului de conștiință pentru a reconecta cu Sursa Creatorului, și astfel activarea puterilor personale prin observarea lor și conștientizarea acestora.

Activarea Axei Divine, înseamnă conștientizarea centrilor de putere energetică aflate la nivelul corpului nostru fizic, emoțional și mental. Din nou, observarea duce la cunoaștere, cunoașterea la recunoaștere, iar recunoașterea la activarea prin acceptare.

Terapia prin Artă oferă posibilitatea de a explora propriile noastre capacități de a permite spiritului să se exprime printr-o activitate lipsită de condițiile limitatoare, lăsând emoția să creeze forma propriilor gânduri, sentimente și acțiuni.
La sfârșitul celor 12 sesiuni, Maestrul își va face simțită prezența și astfel vor apărea primele interacțiuni între Om și Maestru. Întâlnirea cu Maestru care a observat cum Omul se pregătește pentru momentul inevitabil este un eveniment transformativ, căci pentru prima dată Omul va Vedea, va Auzi, Va Cunoaște.

Lasă un răspuns