Tatăl, Mamă și Fiule

Tată, Mamă și Fiule ce sunteți în ceruri și pe pământ,

Aprindeți lumina voastră în sufletele și mințile noastre,

Spre a ne găsi drumul spre împărăția voastră care este și a noastră,

Căci doar așa vom ști că am călăuzit în sfințenie calea aleasă de noi a o urma,

Același Adevăr fiind în ceruri ca și pe pământ.

Hrana sufletului, minții și trupului nostru

Să cuprindem a întelege că ni se dă după trebuință.

Mila, blândețea și iubirea să ne fie călăuze la fiecare pas,

Căci acolo unde ele nu există va exista tentația alunecării spre lume,

Pierzându-ne astfel în negura negrului pământ.

Prin legământul crucii ne ridicăm sufletul spre voi,

Prin trinitatea voastră găsim trinitatea noastră,

In Numele Tatălui, Mamei și Fiului să fim cuprinși de Duhul Sfânt ce veghează adormirea noastra.

Amen.

Lasă un răspuns